Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.

 
 

Tudta, hogy Ön és Gyermeke legalább
napi egy órát veszít, mert nem a leghatékonyabb módszert alkalmazza?
Szeretné, hogy Gyermeke...

...önállóan és gyorsan tanulja meg a matekot?
...elegendő tudással rendelkezzen?
...jó jegyeket szerezzen az iskolában?


A matek oktatóprogramok segítségével mindez megvalósulhat!

A Tantaki oktatóprogramok garantálják,
hogy a tanulók 95%-a sikereket fog elérni a tanulás terén!

Játék a számokkal
1-2. osztály

Részletek itt>>Tartalma:
 • Dolgok párosítása
 • Sorozatok folyatatása, szabályszerűségek felismerése
 • Ismerkedés a műveletekkel
 • Összeadás, kivonás, szorzás, osztás
 • Ismerkedés a számokkal 0-tól 100-ig
 • Mit mivel mérünk?
 • Imerkedés a római számokkal
 • Kerekítés
 • A műveletek helyes sorrendje és a zárójel használata
 • A síkidomok
 • Ismerkedés az órával
 • 500 gyakorlófeladat
(Az oktatóprogram a felsoroltakon kívül további fejezeteket is tartalmaz.)
Játék a számokkal
3. osztály


 
Tartalma:
 • A számkör és a római számok bővítése 100-ig
 • A számszomszédok
 • Halmaz
 • Összeadás, kivonás, szorzás és osztás az 1000-es számkörben
 • Területmrés egységekkel
 • Mennyiségbecslés
 • A negatív számok
 • Szöveges feladatok
 • Mértékegységek, átváltás
 • A testek építése és szétválogatása megadott tulajdonságok szerint
 • A téglalap és a négyzet
 • Lehetséges, lehetetlen, biztos, véletlen
 • 400 gyakorlófeladat
(Az oktatóprogram a felsoroltakon kívül további fejezeteket is tartalmaz.)Játék a számokkal
4. osztály

 
Tartalma:
 • Számkör bővítése 10 000-ig
 • Kerekítés számegyenes használatával
 • Római számok írása
 • Összeadás és kivonás a tízezres számkörben
 • Szorzás, osztás tízzel, százzal, ezerrel és fejben
 • Zárójel használata
 • Nyitott mondatok
 • Szöveges feladatok értelmezése, megoldása
 • Többjegyű számok szorzása és osztása többjegyű számmal írásban
 • Mérések, mrtékváltások
 • Szögmérés
 • Testek építése és tulajdonságaik
 • Kerület fogalma, számítása
 • Négyzet és téglalap területe
 • Valószínűségi játékok
(Az oktatóprogram a felsoroltakon kívül további fejezeteket is tartalmaz.)
 

Mókás Matek
1-2. osztály


Tartalma:
 • Ismerkedés a számokkal 100-ig
 • Összepárosítás, sorozatok folytatása, összefüggések felismerése
 • Páros és páratlan számok
 • Számegyenes
 • Sorszámok megismerése
 • Számok bontása
 • Összeadás, kivonás
 • Római számok
 • Síkidomok
 • Mit mivel mérünk?
 • Óra megismerése, időpont és időtartam
 • Számok kétszerese, háromszorosa, fele és harmada
 • Szorzás, szorzótábla, szorzás 0-val
 • Osztás, maradékos osztás, osztás 0-val
 • Műveletek sorrendje, zárójel használata
 • + 4 db vegyes teszt
A gyakorlóprogram csak feladatokat tartalmaz, összesen 1000 gyakorlófeladatot a fenti témakörökből!

Mókás Matek
3. osztály


Tartalma:
 • Számkör bővítése 1000-ig
 • Római számok bővítése 1000-ig
 • Egyes, tízes, százas, ezres szomszédok
 • A halmaz
 • Összeadás az ezres számkörben
 • Területmérés egységekkel
 • Kivonás az ezres számkörben
 • Mennyiségek becslése
 • Sorozatok
 • Negatív számok
 • Tükrözés
 • Szorzás, osztás gyakorlása
 • Tagok és tényezők felcserélhetősége, csoportosíthatósága
 • Többjegyű számok szorzása/osztása egyjegyű számmal
 • Szöveges feladatok
 • Mérés, óra, perc, dl, cl, átváltás
 • Lehetséges, lehetetlen, biztos, véletlen
 • Testek építése
 • Négyzet és téglalap tulajdonságai
A gyakorlóprogram csak feladatokat tartalmaz, összesen 1000 gyakorlófeladatot a fenti témakörökből!

Mókás Matek
4. osztályTartalma:
 • Számkör bővítése 100 000-ig
 •  A római számok
 • Összeadás a 10 000-es számkörben
 • Legalább, legfeljebb fogalmak megismerése
 • Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel és fejben számolás
 • Szöveges feladatok értelmezése, megoldása
 • Többjegyű számok osztása többjegyű
 • A zárójel használata számmal
 • Mérések és átváltások
 • Szögmérés derékszöggel és annak felével
 • Testek építése és tulajdonságaik, testháló, eltolás
 • Négyzet és téglalap területe
 • Megkezdett sorozatok folytatása
 • Valószínűségi játékok
 • Kerekítés a számegyenes használatával
 • A negatív számok
 • Kivonás a 10 000-es számkörben
 • Osztályozás több szempont szerint, halmazok
 • Törtek, törtrészek
 • Nyitott mondatok
 • Többjegyű számok szorzása többjegyű számmal
 • Az idő
 • Síkidomok, párhuzamos, merőleges
 • Síkidomok tulajdonságai, másolása
 • Kerület fogalma, kiszámítása
 • Térfogatmérés kirakással
 • Adatok gyűjtése, táblázatok, grafikonok értelmezése
 • + további 3 TESZT
A Mókás Matek 4. osztályosoknak teljes egészében feldogozza a 4. évfolyamos matek tananyagát! A gyakorlóprogram pontosan 1000 gyakorlófeladatot tartalmaz, de elméletet nem!

Matek oktatócsomag
1-2. osztály

Matek oktatócsomag 1-2. osztályosoknak 2 oktatóprogramot tartalmaz. A Játék a számokkal 1-2. osztályosoknak és a Mókás Matek 1-2. osztályosoknak gyakorlót! A dupla részes oktatóanyag elméletet és több mint 1000 gyakorlófeladatot tartalmaz, hogy gyermekednek ne legyen gondja az iskolakezdéssel! Mindkettő oktatóprogram egyszerű nyelvezettel, érthető magyarázatokkal és színes, érdekes ábrákkal egészítettük ki, hogy minden gyermek szívesen játszon az oktatóanyagokkal!

 Mókás Matek Csomag
1-2. osztály


A Mókás Matek 1-2.osztály csomag tartalma:

Játék a számokkal oktatóprogram
1-2. osztályosoknak

Mókás Matek gyakorlóprogram
1-2. osztályosoknak


Szorzótábla gyakorló


Próbáld ki a csomagban lévő programokat ingyen!


 

Matek oktatócsomag
3. osztály


 


A Matek oktatócsomag 3. osztályosoknak 2 oktatóprogramot tartalmaz! A Játék a számokkal 3. osztályosoknak és a Mókás Matek 3. osztályosoknak gyakorlót! A dupla részes oktatóanyag elméletet és több mint 1000 gyakorlófeladatot tartalmaz, hogy gyermeked zavartalanul élvezhesse a 3. osztályos matematikát! Az oktatóprogramokat színes ábrákkal, képekkel, illusztrációval fűszereztük, hogy minden gyermek élvezhesse, játéknak fogja fel a matek tanulását. Az elmélet, szabályokat egyszerűen, érthetően fogalmaztuk meg, így nem lehet gond gyermekednek a matematika megértése!

 
 

Matek oktatócsomag
3. osztály

A Mókás Matek 3.osztály csomag tartalma:

Játék a számokkal oktatóprogram
3. osztályosoknak

Mókás Matek gyakorlóprogram
3. osztályosoknak


Szorzótábla gyakorló


Próbáld ki a csomagban lévő programokat ingyen!

Matek oktatócsomag
4. osztály

A Matek oktatócsomag 4. osztályosoknak 2 oktatóprogramot tartalmaz. A Játék a számokkal 4. osztályosoknak és a Mókás Matek 4. osztályosoknak gyakorlót! A dupla részes oktatócsomag elméletet és több mint 1000 gyakorlófeladatot tartalmaz, hogy gyermekednek ne legyen gondja a 4. osztályos matek tananyaggal!


 

Mókás Matek Csomag
4. osztályA Mókás Matek 4.osztály csomag tartalma:

Játék a számokkal oktatóprogram
4. osztályosoknak

Mókás Matek gyakorlóprogram
4. osztályosoknak


Szorzótábla gyakorló


Próbáld ki a csomagban lévő programokat ingyen!

 


  

Matekból Ötös
5. osztály


Tartalma:
 • Római számok
 • Műveletek egész számokkal
 • Tizedes törtek
 • Műveletek törtszámokkal
 • Mértékegységek
 • Természetes számok és helyük a számegyenesen
 • Kerekítés
 • Geometria
 • 480 gyakorlófeladat

(Az oktatóprogram a felsoroltakon kívül további fejezeteket is tartalmaz.)Matekozz Ezerrel!
5. osztály

Részletek itt>>Tartalma:
 
 • Természetes számok
 • Összeadás, kivonás, szorzás és osztás a természetes számok körében
 • Egész számok
 • Összeadás, kivonás, szorzás és osztás az egész számok körében
 • Tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben
 • Törtek
 • Törtek összeadása, kivonása, szorzás és osztás
 • Tizedes törtek
 • Tizedes törtek szorzása és osztása
 • Mértékegységek
 • Alakzatok
 • Teszt 1-11.
 • Összesen 1000 gyakorlófeladat

Matek oktatócsomag
5. osztály

A Matek oktatócsomag 5. osztályosoknak tartalmazza mindazt, amelyre a gyermekednek szüksége lehet a matematika tanuláshoz. Ez a csomag két oktatóprogramot tartalmaz: a Matekból Ötös 5. osztályos és a Matekozz Ezerrel! 5. osztályos oktatóanyagokat. Ezen oktatóanyagok kombinációja egyszerre nyújt tanulási és gyakorlási lehetőséget gyermekednek, hiszen az egyik oktatóanyag a teljes 5. osztályos elméleti tananyag megtalálható gyakorlófeladatokkal, míg a másikon 1000 darab feladat található. Legyen a Te gyermekednek is játék a matekórára való felkészülés és gyakorlás!


Matekból Ötös
6. osztály

Részletek itt>>Tartalma: 
 • A számok és műveletek ismétlése
 • Törtek ismétlése
 • Alakzatok és sokszögek
 • Az egyenes és a fordított arányosság
 • A hatványozás
 • A prímszámok
 • Százalékszámítás
 • Szerkesztés
 • Tengelyes tükrözés
 • Tengelyesen tükrös alakzatok
 • Szöveges feladatok megoldása
 • Egyenletek megoldása
 • 400 gyakorlófeladat

(Az oktatóprogram a felsoroltakon kívül további fejezeteket is tartalmaz.)

Matekozz Ezerrel!
6. osztály

Részletek itt>>Tartalma:
 • Egész számok
 • Összeadás, kivonás
 • Szorzás, osztás
 • Osztó és többszörös
 • Oszthatóság
 • Legnagyobb közös osztó
 • Legkisebb közös többszörös
 • Prímszám, prímtényezős felbontás
 • Törtekkel való műveletek
 • Tizedestörtekkel való műveletek
 • Százalékszámítás
 • Egyenes arányosság
 • Fordított arányosság
 • Nyitott mondatok
 • Tengelyes tükrözés
 • Szabályos sokszögek
 • Teszt 1-7.

 

Kettő az egyben! A 6. osztályos Matek oktatócsomag ötvözi a hatékony tanulást a játékos gyakorlással! Miután gyermeked megtanulta és megértette az adott témakört a Matekból Ötös oktatóprogramból, utána kedvére válogathat az 1000 darab játékos feladat közül a Matekozz Ezerrel! oktatóanyagon, és szórakozva gyakorolhatja a matekot! Sőt, akár matekversenyeket is rendezhettek otthon a másnapi dolgozatra való felkészülésként, így letesztelheted gyermeked felkészültségét, aki eközben visszanyerheti a matematika iránti érdeklődését.


Matekból Ötös
7. osztály


 
 Tartalma:
 • Az algebrai kifejezések
 • Valószínűség-számítás
 • Egyenletek és egyenlőtlenségek
 • Függvények
 • Halmazok
 • Hatványozás
 • Kombinatorika
 • Százalékszámítás
 • Sorozatok
 • 420 gyakorlófeladat

(Az oktatóprogram a felsoroltakon kívül további fejezeteket is tartalmaz.)

Matekozz Ezerrel!
7. osztály

Részletek itt>>Tartalma:
 • Számok és műveletek
 • Hatványozás
 • A hatványozás azonosságai
 • A számok normálalakja
 • Racionális számok
 • Számelmélet
 • Osztó és többszörös
 • Oszthatóság
 • Prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás
 • Arányosság, százalékszámítás
 • Algebrai kifejezések
 • Egyenletek, egyenlőtlenségek
 • Szöveges feladatok
 • Függvények
 • Sorozatok
 • Középpontos tükrözés
 • Sokszögek
 • Kör, körcikk
 • Hasáb, henger
 • Tesztek 1-10.
 • Összesen 1000 gyakorló-feladat

Ez az oktatócsomag egyszerűvé és szórakoztatóvá varázsolja a matek tanulását, így a másnapi matematika órára való felkészülés és a dolgozatok kiemelkedő eredménye sem maradhat el! A 7. osztályos Matek oktatócsomagban megtalálható a Matekból Ötös és a Matekozz Ezerrel! 7. osztályos oktatóprogram, így a tanuláshoz és gyakorláshoz nincs is másra szükség!

A megértést nagyban segíti az elméleti témakörök könnyű követhetősége és ábrákkal való szemléltetése, valamint a különböző fejezetek játékos feladatokkal való gyakorlása. Az 1000 darab feladatot tartalmazó gyakorlóból is kedvére válogathat gyermeked az egyes fejezetek feladatsorai közül, így letesztelheti tudását és le is ellenőrizheti megoldásainak helyességét!


Matekból Ötös
8. osztály


 

 Tartalma:

 • Egyenletek grafikus megoldása
 • Függvény-transzformációk
 • Középpontos hasonlóság
 • Pitagorasz-tétel
 • Kombinatorika
 • Valószínűség-számítás
 • Adathalmazok
 • Egyenletek
 • Vektorok

(Az oktatóprogram a felsoroltakon kívül további fejezeteket is tartalmaz.)

Matekozz Ezerrel!
8. osztály

Részletek itt>>Tartalma:
 • Halmazok és műveletek halmazokkal
 • Számok és műveletek
 • Osztó és többszörös
 • Számok normálalakja, négyzete és négyzetgyöke
 • Pitagorasz-tétel és megfordítása
 • Algebrai kifejezések
 • Szorzat összeggé alakítása és összeg szorzattá alakítása
 • Egyenletek és egyenlőtlenségek
 • Egyenlettel megoldható szöveges feladatok és egyenlettel megoldható helyiértékes feladatok
 • Szöveges feladatok
 • Háromszögek, Négyszögek, Sokszögek, Kör
 • Térgeometria
 • Gúla, Egyenes körkúp
 • Függvények
 • Egyenletek grafikus megoldása
 • Sorozatok
 • Geometriai és hasonlósági transzformációk
 • Kombinatorika, Valószínűség-számítás, Statisztika
 • + 10 teszt

Most két legyet üthetsz egy csapással! A 8. osztályos Matek oktatócsomag két oktatóanyagot tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek a 8. osztályos matematika tanulásához és gyakorlásához. Az otthoni felkészülést nagyban megkönnyítik ezek az oktatóanyagok, hiszen az egyik oktatóprogram a teljes 8. osztályos elméleti anyagot tartalmazza gyakorlófeladatokkal, a másik kiegészítő gyakorlón pedig 1000 darab játékos és szórakoztató gyakorlófeladat található, amellyel gyerekjáték lesz a matematikadolgozatra való felkészülés!

Szerezzen az Te gyermeked is játékos tanulással ötöst ebből a nehéz tantárgyból!


Játék a számokkal csomag
1-2-3-4. osztályosoknak

Részletek itt>>Matekból Ötös csomag
5-6-7. osztályosoknak

Részletek itt>>


Matekból Ötös
9. osztály


Részletek itt>>
Tartalma:

 • Halmazműveletek
 • Betűk a matematikában
 • Nevezetes azonosságok
 • Oszthatóság
 • Másodfokú függyvények
 • Fordított arányosság függvény
 • Háromszögek
 • Négyszögek
 • Megoldás grafikus módszerrel
 • Abszolútértékes egyenletek
 • Szöveges feladatok
 • Forgatás
 • Kombinatorika
 • Logikai szita
 • Hatványozás
 • Szorzattá alakítás
 • Számrendszerek
 • Abszolútérték függvények
 • Egészrész, törtrész, előjelfüggvény
 • Pitagorasz tétele
 • Sokszögek
 • Megoldás szorzattá alakítással
 • Egyenlőtlenségek
 • Tengelyes tükrözés
 • Közzéppontos tükrözés
 • Valószínűség-számítás
 • Intervallumok, számegyenesek
 • Számok normálalakja
 • Algebrai törtek
 • Lineáris függvények
 • Négyzetgyök függvény
 • Függvények tulajdonságai
 • Thalesz tétele
 • Kör
 • Mérlegelv
 • Egyenlet-rendszerek
 • Eltolás
 • Statisztika
 • 663 feladat
halmazműv
 

Matekból Ötös
10. osztály


Tartalma:
 • Számhalmazok, halmazok
 • Halmazműveletek
 • Descartes-szorzat
 • Skatulya-elv
 • Egyszerű sorba rendezési feladatok
 • Változatos kombinatorikai feladatok
 • Racionális és irracionális számok
 • Valós számok, valós szám kapcsolata a számegyenessel
 • A négyzetgyökvonás azonosságai
 • Nevező gyöktelenítése
 • Az n-edik gyök fogalma, az n-edik gyökvonás azonosságai
 • A másodfokú egyenlet és a másodfokú függvény
 • A megoldóképlet használata
 • Gyöktényezős alak, Viéte-formulák
 • Egyszerű négyzetgyökös egyenletek
 • Másodfokú egyenlőtlenség megoldása
 • Másodfokú egyenletrendszerek
 • Másodfokú egyenletre vezető szöveges feladatok
 • Középponti és kerületi szögek tétele, látószög
 • Húrnégyszögek és érintőnégyszögek
 • Párhuzamos szelők és szelőszakaszok
 • A szögfelezőtétel
 • Középpontos hasonlóság, transzformációk
 • Alakzatok hasonlósága
 • A háromszög súlyvonalai, súlypontja
 • Hasonló síkidomok területének aránya
 • Hasonló testek térfogatának aránya
 • Hegyesszögek szögfüggvényei
 • Vektorok
 • Függvénytulajdonságok megismerése
 • Függvénytranszformációk
 • A forgásszög szögfüggvényeinek értelmezése
 • A szinusz és koszinusz függvények
 • A tangens és a kotangens függvények
 • Egyszerű trigonometrikus egyenletek
 • Statisztikai alapismeretek
 • A valószínűség

RENDELJE MEG a matematika oktatóprogramok
valamelyikét MOST!

Tekintsen meg néhány tapasztalatot
a matek oktatóanyagok használatából!
 Helló Erika!

"A nyelvtant is végigtanultuk a matek előtt, mert rájöttem, hogy azért nem tudja megoldani a szöveges feladatokat, mert nem érti a nyelvtant. Így, hogy ismeri sokkal könnyebben megy neki.
Sok nyeresége és felismerése volt közben, és nagyon élvezte a gyakorlófeladatokat.

A matekkal is sokkal könnyebben haladunk, mióta a te anyagodat használjuk. Szótisztázunk hozzá, a törtek és a tizedes törtek is végre kitisztult Krisznek. (Fogalmam sincs, hogy hányszor tanultuk ezt újra és újra.)

A legdurvább dolog az volt, hogy az egyik feladatban említed a periódusos rendszert, és erre Krisz felkiállt, hogy az Erzsi néni ezt mondta nekik tavaly matek órán! (???) Ez volt az aminek a nevére nem emlékezett, csak tudta, hogy nem értette. Most kezeltük, és egy meg nem értéssel kevesebb.

Szóval nagyon elégedettek vagyunk, és nagyon reméljük, hogy készíted a további tantárgyakat is."
 
Üdv, Ibolya
2010.04.13.
 
Tisztelt Nagy Erika!

A gyermekemnek és nekem is azonos a véleményünk, számunkra érthető, világos, nagyon jó!!

Öröm volt látni arcán a vidámságot, az örömöt, miközben nézte, és látszott rajta, hogy tényleg érti, hogy miről van szó.

Nagyon nagy várakozással nézünk a hatodikos matek órák elé, és várjuk a 3-nál jobb jegyeket.

Tisztelettel:
Bencze Mária
Debrecen
 
Kedves Erika!

Kiváló a programjuk csak gratulálni tudok. Igen ritka értékes program, érthető magyarázattal. Nagyon bízom benne, hogy a most ötödikes kislányom tanulhat matekot a 6. osztályban az Önök programjával.

Mindenkinek ajánlani fogom!

Tisztelettel,
Hamar Gabriella
2010.01.25.


 

www.tantaki.hu
 

 
 


Nagy lányom a demo segítségével megtanulta a % számításos anyagrészt!

Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy mostanában nagyon sok negatív élmény érte a matek tanulással kapcsolatban. Félévkor épp hogy kettes lett, és azóta kapott 2 elégtelen osztályzatot.
Amikor először mutattam neki a szerzeményemet nem is nagyon akart meghallgatni, de aztán teljesen egyedül hallgatta meg és csinálta végig a tesztet. Ma lehetőséget kapott, hogy javító dolgozatot írjon ebből a anyagból és legnagyobb örömömre bevállalta! Sőt! Nagyon jól sikerült!
De, legjobb a csillogó szeme volt, amiben láttam a siker örömét!!!! Nagyon köszönöm a segítégét és most arra kérem, hogy az 6.-os matekot részemre minél hamarabb postázza, mert nagyon nagy szükségünk lenne rá!!!

Köszönettel egy anyuka:
LiebeA
2010.02.25 Szentendre
Oldaltérkép


Nagy lányom a demo segítségével megtanulta a % számításos anyagrészt!

Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy mostanában nagyon sok negatív élmény érte a matek tanulással kapcsolatban. Félévkor épp hogy kettes lett, és azóta kapott 2 elégtelen osztályzatot.
Amikor először mutattam neki a szerzeményemet nem is nagyon akart meghallgatni, de aztán teljesen egyedül hallgatta meg és csinálta végig a tesztet. Ma lehetőséget kapott, hogy javító dolgozatot írjon ebből a anyagból és legnagyobb örömömre bevállalta! Sőt! Nagyon jól sikerült!
De, legjobb a csillogó szeme volt, amiben láttam a siker örömét!!!! Nagyon köszönöm a segítégét és most arra kérem, hogy az 6.-os matekot részemre minél hamarabb postázza, mert nagyon nagy szükségünk lenne rá!!!

Köszönettel egy anyuka:
LiebeA
2010.02.25 Szentendre